Groep 3A

Leerkrachten:
Maandag ,woensdag, donderdag vrijdag: Juf Linda (Linda.devries@primenius.nl)
Woensdag: Meester Bert Jan (Bertjan.volders@primenius.nl) 

Aantal leerlingen:
Op 01-09-2019 = 24

Schooltijden:
Groep 3 gaat vijf dagen per week naar school. Op de maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 14.30 uur. Op de woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur. Op de  vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. 

Brengen:
Om 8.20 gaat de deur open en kunt u uw kind naar binnen brengen. Om 8.30 gaat de bel, zodat we dan kunnen beginnen.
Bij het ophalen, kunt u buiten op het schoolplein uw kind opwachten. De leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten. 

Kring: 
De kring is het begin van elke dag. In de kring ontmoeten we elkaar en hebben we oog en oor voor elkaar. Het is daarom een belangrijke start van de dag. We beginnen met het noemen van de namen en het bespreken van de bijzonderheden van de dag. Daarna kunnen verschillende activiteiten aan bod komen, zoals: 

  • geloofsopvoeding 
  • taalactiviteiten: vertellen, voorlezen van prentenboeken, versjes, taalspelletjes, klassengesprek enz. 
  • rekenactiviteiten: tellen, vergelijken, ordenen, enz. 
  • muziek: zingen, ritme- en luister spelletjes, muziekinstrumentjes enz. 
  • materiaalspelletjes met ontwikkelingsmateriaal 
  • dramaspelletjes 
  • kringspelletjes 
  • KIVA-activiteiten 

Thema's: 
We werken bijna altijd naar aanleiding van een thema. Daarmee sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We gebruiken vaak de materialen van Kleuteruniversiteit. Hierin zitten een groot aantal leer- en ontwikkelingsactiviteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van kleuters en die de kinderen uitdagen om te ontdekken en onderzoeken. We zijn steeds ongeveer 3 à 4 weken met een thema bezig. 

Dagritme:  
We werken volgens een bepaald dagritme. Zo wisselen activiteiten van inspanning en ontspanning elkaar af. Voor de kinderen wordt dit duidelijk gemaakt d.m.v. de dagritmekaarten. Deze hangen in de klas, hierop kunnen de kinderen zien hoe de dag verloopt.  

Weekwijzer: 
Elke ochtend starten we met het invullen van de weekwijzer. Er zijn kaartjes met de namen van de maanden, van de dagen en de data en het weer. Daarmee kunnen de kinderen op de weekwijzer elke dag de vraag beantwoorden:  "Welke dag is het vandaag?” Maar ook de begrippen vandaag, morgen en gisteren worden dagelijks herhaald. Elke dag worden er twee hulpjes gekozen, die naast de leerkracht mogen zitten en hem/haar de hele dag mogen helpen. 

Kiestoren: 
Voor kleuters is het belangrijk om keuze te mogen maken. Zo leren ze te plannen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes. In de klas gebruiken we hiervoor de kiestoren. Op de kiestoren staan alle hoeken en werkjes waar de kinderen uit kunnen kiezen. Door het aantal vrije plekjes kunnen ze zien hoeveel kinderen aan de opdracht of in de hoek kunnen spelen en werken. 

Werken: 
Daarna wordt er met behulp van de kiestoren in de verschillende hoeken, of uit de kasten gewerkt. Dit "werken" is of vrije keuze of geleid. In het eerste geval mogen de kinderen zelf een activiteit kiezen en in het tweede geval bepaalt de leerkracht wat een kind gaat doen.  
Bij het werken wordt ook verschil gemaakt tussen oudste en jongste kleuters. Een oudste kleuter krijgt bijvoorbeeld vaker een bepaalde activiteit toegewezen. Dat kan materiaal zijn, wat meer op niveau is of een activiteit waar een opdracht en uitwerking aan vast zit. Er worden dan meer eisen gesteld aan de manier waarop het kind de opdracht uitvoert. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid van het kind.  

Cijfer en letter van de week: 
Bij de kleuters starten we ermee de kinderen vertrouwd te maken met cijfers en letters. Om de week wordt er een letter aangeboden. En elke week een cijfer de kinderen mogen dan iets meenemen van huis wat met die letter begint. 
In de kleutergroep besteden we spelenderwijs aandacht aan het herkennen klanken en letters. Ook lezen we vaak voor om de kinderen zo nieuwsgierig te maken naar het lezen. Kinderen die er echt aan toe zijn, bieden we de mogelijkheid om al te starten met het leesproces. Het rekenen in de kleutergroep is voornamelijk gericht op het tellen tot 20, getalbegrip (meer, minder, meeste, minste, veel weinig), meten (hoe lang) en meetkunde (nabouwen). Ook hierbij geldt dat alle activiteiten spelenderwijs aangeboden worden. Wij volgen de ontwikkeling d.m.v. een observatiesysteem, zo kunnen we nauwkeurig aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoefte van elk kind. 

Eten en drinken: 
Tegen 10.00 uur houden wij de fruitpauze. Geeft u uw kind daarvoor een stuk fruit mee of voorgesneden fruit in een bakje. Geef ook iets gezonds te dinken mee. Op de maandag en de dinsdag hebben de kleuters school tot 14.30 uur. Ze eten en drinken dan tussen de middag in de klas met elkaar. Geef daarvoor een boterham met gezond beleg, eventueel nog een stuk fruit en iets gezonds te drinken mee. 

Gym en buitenspelen: 
Bewegen is erg belangrijk voor kleuters. Wij gymmen elke week minimaal 2 à 3 keer. Daarnaast spelen we ook nog regelmatig buiten. In beide gevallen staat de ontwikkeling van de (grove) motoriek centraal. Maar daarnaast is er ook sprake van ruimtelijke oriëntatie en sociale vorming.  
Voor de gym hebben de kinderen geen gymkleding nodig, maar wel voor uw kind gemakkelijk aan te trekken gymschoentjes, het liefst zonder veters. Instappertjes met bijvoorbeeld elastiek of klittenband voldoen prima. Zou u ook de naam in de schoenen willen zetten?  

Zelfredzaamheid: 
We gaan ervan uit dat uw kind zelfstandig een bezoek kan brengen aan het toilet, zelfstandig zijn/haar sokken en schoenen kan aantrekken en zelfstandig zijn/haar jas kan aantrekken. Er wordt natuurlijk niet verwacht dat uw kind al veters kan strikken of een rits dicht kan doen. In de groep wordt hier overigens wel aandacht aan besteed. 

Verjaardagen: 
Als papa’s , mama’s, opa’s en oma’s  jarig zijn mogen de kinderen een wensje maken, dit is natuurlijk niet verplicht, wilt u dit vroegtijdig doorgeven (een week van te voren) zodat we er rekening mee kunnen houden in de klas zodat het de nodige aandacht krijgt. 

Luizenpluis: 
Hoofdluizen zijn op elke basisschool een regelmatig terugkerend fenomeen. Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Zo hopen we het probleem in een vroeg stadium te verhelpen. Mocht u kind last hebben van hoofdluis dan krijgt u dit persoonlijk te horen en kunt u eventueel informatie krijgen. U kunt bij juf Evelien (groep 1a) voor € 4,00 een luizenzak kopen. Hierin kan uw kind zijn/haar jas veilig ophangen aan de kapstok. 

Bibliotheek: 
Met de klas gaan we elke drie weken naar de bibliotheek. Nieuwe kinderen krijgen via school een abonnement op de bibliotheek. Hiervoor moet u als ouder wel een aanvraagformuliertje invullen. Aan eenbibliotheekabonnement zijn geen kosten verbonden, want abonnement voor kinderen tot en met 18 jaar is gratis.  

Geloofsopvoeding: 
We werken voor de geloofsopvoeding met de methode Trefwoord. Dagelijks een korte dagopening, bijpassend bij de plaat van de kalender. Hierbij kunt u denken aan Bijbelverhalen, spiegelverhalen, liedjes en gebedjes. 

Ouderbetrokkenheid en -participatie: 
Een positieve betrokkenheid van ouders bij school en de ontwikkeling van uw kind draagt in grote mate bij aan de ontwikkeling. Bespreek daarom regelmatig met uw kind welke leuke dingen hij/zij op school gedaan heeft en wat er geleerd is. Besteed thuis ook aandacht aan het thema dat op school actueel is. Zo helpt u uw kind en kan het goed meedoen aan de onderwijsactiviteiten. Is er iets onduidelijk of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, kom dan gerust bij ons langs. Mocht de leerkracht geen tijd hebben, dan maken we een afspraak. 
Naast ouderbetrokkenheid hechten wij ook veel waarde aan ouderparticipatie. U kunt ons op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld als verkeersbrigadier of in de ouderraad/activiteitencommissie. In de loop van het schooljaar organiseren de kleuterjuffen een aantal momenten om samen met ouders een thema van Kleuteruniversiteit voor te bereiden. Uw hulp is dan van harte welkom. 

Social schools: 
De informatievoorziening van school richting ouders verloopt via de app Social schools. U kunt via de appstore de app downloaden. U ontvangt via deze app onze wekelijkse nieuwsberichten en het portfolio van uw kind wordt in deze app opgebouwd. 

Ophaalbord: 
Wij gaan er van uit dat u zelf uw kind na schooltijd ophaalt. Als u uw kind op laat halen door iemand anders of door de BSO, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit 's ochtends te noteren op het ophaalbord naast de deur van het lokaal. Zo weten wij altijd dat elk kind met de juiste persoon meegaat. 


Etalage

Laad meer