Groep 4

Leerkracht:  Dinsdag juf Melanie (melanie.schnoing@primenius.nl)

Maandag, woensdag, donderdag,vrijdag juf Hilde (hilde.hoekstra@primenius.nl)

Aantal leerlingen:

Op 01-09-2018: 20

Dagprogramma
We starten elke dag met een startkring om onze gezamenlijk doelen voor de dag te bespreken. 

  • Hoe gaat de dag eruit zien?
  • Wat is de verwachting van deze dag?
  • Waar ga je vandaag aan werken?  
  • Wat kan ik aan het einde van de dag?

Daarnaast starten we dag met Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en zorgt voor begeleiding en ondersteuning bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van de wereld van de leerlingen. 

Na de startkring starten we met onze dagtaak. De leerlingen beschikken over een iPad waarop ze rekenen en spelling kunnen maken. Taal maken zij deels nog op papier. De leerlingen die geen instructie nodig hebben mogen zelfstandig aan de slag met hun leerdoelen voor die dag. We bedienen de leerlingen zo goed mogelijk op hun eigen niveau. Leerlingen die uitdaging nodig hebben werken vooruit op de leerlijnen. Zo ook voor leerlingen die meer tijd nodig hebben om een leerdoel zich aan te maken, krijgen daar de tijd en ruimte voor. Het bijhouden en registreren van de leerdoelen doet de leerkracht/leerling aan de hand van het digitale portfolio van SocialSchools. De leerkracht geeft instructie aan de leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen mogen zelf bepalen in welke volgorde ze de dagtaak maken. Als de leerlingen klaar zijn met de dagtaak kunnen ze verder met hun weektaak. 

Lezen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Daarom besteden we in ons onderwijs veel tijd aan technisch lezen. Daarnaast willen we de kinderen ook laten ervaren dat lezen zinvol en leuk is. Naast de boeken die wij op school hebben , gaan wij 1 keer in de drie week naar de bibliotheek om daar boeken te lenen.  Elke dag wordt er minimaal 15 minuten aandacht besteed aan het technisch lezen aan de hand hun biebboek. Daarnaast verzorgen we technisch lezen via een digitale methode.  

De middagen worden groot en deels ingevuld door projectgericht werken genaamd “WereldWijzer”. Elke 4 á 5 week staat er een nieuw thema centraal waar leerlingen op een eigen manier de wereld ontdekken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap en techniek en handenarbeid zijn verweven in deze projecten. Er zijn leerkracht gebonden lessen en daarnaast gaan de leerlingen onderzoeken wat ze nog meer over het thema willen leren. Vervolgens gaan ze het onderzoek uitvoeren en evalueren. 

Op maandagmiddag krijgt groep 4B gymnastiek van hun groepsleerkracht en op donderdag krijgt groep 4B gymnastiek van een vakleerkracht. 

De dag wordt afgesloten met een eindkring waarin we terugblikken op de gestelde doelen van de startkring. Daarnaast blikken we vooruit op de volgende dag. 


Etalage

Laad meer