Groep 6

Leerkracht:
Maandag t/m vrijdag : juf Marianne Rolink (marianne.rolink@primenius.nl)

 

Aantal leerlingen:
Op 01-09-2018: 22

Algemene informatie

Groep 6

Leerkrachten:

Dinsdag t/m donderdag en vrijdagmiddag: juf Marianne Rolink (marianne.rolink@primenius.nl)

Maandag en vrijdagochtend: Meester Bob Bouma (bob.bouma@primenius.nl)

 

Aantal leerlingen:

op 01-09-2017: 27

 

Dagprogramma groep 6

We starten elke dag met een startkring om onze gezamenlijk doelen voor de dag te bespreken.

  • Hoe gaat de dag eruit zien?

  • Wat is de verwachting van deze dag?

  • Waar ga je vandaag aan werken?

  • Wat kan ik aan het einde van de dag?

Daarnaast starten we dag met trefwoord of KiVa. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en zorgt voor begeleiding en ondersteuning bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van de wereld van de leerlingen. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming.

Na de startkring starten we met het onze dagtaak. De leerlingen beschikken over een iPad waarop ze rekenen en spelling kunnen maken. Taal maken zij nog op papier. De leerlingen die geen instructie nodig hebben mogen zelfstandig aan de slag met hun leerdoelen voor die dag. De leerkracht geeft instructie aan de leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen mogen zelf bepalen in welke volgorde ze de dagtaak maken. Als de leerlingen klaar zijn met de dagtaak kunnen ze verder met hun weektaak.

Lezen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Daarom besteden we in ons onderwijs veel tijd aan technisch lezen. Daarnaast willen we de kinderen ook laten ervaren dat lezen zinvol en leuk is. Naast de boeken die wij op school hebben , gaan wij 1 keer in de drie week naar de bibliotheek om daar boeken te lenen.  Elke dag word er 15 minuten aandacht besteed aan technisch lezen.

De middagen worden groot en deels ingevuld door projectgericht werken genaamd “WereldWijzer”. Elke 4 á 5 week staat er een nieuw thema centraal waar leerlingen op een eigen manier de wereld ontdekken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, handenarbeid zijn verweven in deze projecten.  Er zijn leerkracht gebonden lessen en daarnaast gaan de leerlingen onderzoeken wat ze nog meer over het thema willen leren. Vervolgens gaan ze het onderzoek ook uitvoeren en evalueren.  Naast het project krijgen de leerlingen op vrijdag verkeer. Op maandag en donderdag gaan de leerlingen van groep 6 naar de gymnastiek. De dag word afgesloten met een eindkring waarin de  terug wordt gekeken op de dag en terug word gekeken naar de afspraken die besproken zijn in de startkring.

De leerlingen van groep 6 hebben geen vaste plaatsen en mogen zich vrij bewegen in het lokaal, op de gang en in het wereldwijzerlokaal. Ook mogen ze staan te werken aan statafels. Ze mogen samenwerken zonder anderen te storen Voor het behalen van de leerdoelen kunnen ze concreet materiaal, boeken en werkbladen gebruiken die in ladekasten van de rekenhoek, spellinghoek en taalhoek te vinden zijn. Ook met de lessen van alle leerdoelen gemaakt door de leerkracht mogen ze zelfstandig of samen oefenen op het digitaal schoolbord.

 


Etalage

Laad meer