Groep 7

Leerkracht:
 Juf Hetty (hetty.winkelman@primenius.nl) en meester Bert jan (Bertjan.volders@primenius.nl)

Op 01-09-2020: 21

We starten elke dag met een startkring om onze gezamenlijk doelen voor de dag te bespreken.

 • Hoe gaat de dag eruit zien?
 • Wat is de verwachting van deze dag?
 • Waar ga je vandaag aan werken?  
 • Wat kan ik aan het einde van de dag?

Daarnaast starten we dag met het Onze Vader en Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en zorgt voor begeleiding en ondersteuning bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van de wereld van de leerlingen.

Na de startkring starten we met het onze dagtaak. Deze kunnen de leerlingen vinden op "Klasseplan" en moeten ze zelf bijhouden. Elke leerling krijgt een gepersonaliseerde weektaak.  De leerlingen beschikken over een iPad waarop ze rekenen , taal en  spelling kunnen maken. De leerlingen die geen instructie nodig hebben mogen zelfstandig aan de slag met hun leerdoelen voor die dag. De leerkracht geeft instructie aan de leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen mogen zelf bepalen in welke volgorde ze de dagtaak maken. Als de leerlingen klaar zijn met de dagtaak kunnen ze verder met hun weektaak.

Lezen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Daarom besteden we in ons onderwijs veel tijd aan technisch lezen. Daarnaast willen we de kinderen ook laten ervaren dat lezen zinvol en leuk is. Naast de boeken die wij op school hebben , gaan wij 1 keer in de drie week naar de bibliotheek om daar boeken te lenen.  Elke dag word er 15 minuten aandacht besteed aan technisch lezen.

De middagen worden groot en deels ingevuld door projectgericht werken genaamd “WereldWijzer”. Elke 4 á 5 week staat er een nieuw thema centraal waar leerlingen op een eigen manier de wereld ontdekken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, handenarbeid zijn verweven in deze projecten.  Er zijn leerkracht gebonden lessen en daarnaast gaan de leerlingen onderzoeken wat ze nog meer over het thema willen leren. Vervolgens gaan ze het onderzoek ook uitvoeren en evalueren.  Naast het project krijgen de leerlingen op dinsdagmiddag verkeer en op vrijdagmiddag muziek en Engels. Op maandag en donderdag middag gaan de leerlingen van groep 7 naar de gymnastiek. Op maandag wordt de les verzorgt door vakleerkracht Alet. De les op donderdag wordt gegeven door meester Bertjan.

De dag wordt afgesloten met een eindkring waarin terug wordt gekeken op de dag en terug wordt gekeken naar de afspraken die besproken zijn in de startkring. 

 

Verkeerscommissie
Mevr. Renate Siegers heeft zitting in de verkeerscommissie. Zij is tevens aanspreekpunt. Email: renate86@hotmail.com 

Verkeersbrigade heeft Uw inzet nodig

Uw kind gaat of gaat binnenkort naar de basisschool. Helaas is de weg naar school zelden zo veilig als deze voor kinderen zou moeten zijn. Daarom voelen vele ouders zich genoodzaakt om hun kind weg te brengen en op te halen.

De verkeersbrigade kan daarbij uitkomst bieden. Dit heeft een aantal voordelen voor zowel U als voor Uw kind:

 • Uw kind kan veilig oversteken bij de daarvoor opgeleide verkeersbrigadiers.
 • Zelfstandig naar school kunnen gaan bevordert de zelfstandigheid van uw kind.
 • U spaart tijd, omdat u niet langer uw kind hoeft te brengen en op te halen.
 • De verkeersdrukte en daarmee de verkeersonveiligheid rondom school neemt af.

De verkeersbrigade van onze school heeft daarvoor volwassenen nodig, die zich tijdens schooldagen regelmatig een klein half uurtje inzetten als toeziend ouder bij de verkeersbrigadiers. Dat kunt uzelf zijn, maar het kan ook een familielid zijn of iemand uit Uw kennissenkring. Alle verkeersbrigadiers krijgen vooraf een opleiding bij de politie. De benodigde kleding en materialen worden ter beschikking gesteld en er wordt een verzekering afgesloten. Tevens willen wij u graag enige tips geven voor een kindvriendelijker verkeer.

 1. Wanneer u toch uw kind brengt of haalt, denkt u er dan aan uw kind aan de veilige kant van de straat af te zetten en niet direct voor de ingang van de school. U blokkeert dan de uitgang voor de kinderen en u belemmert hun uitzicht bij het oversteken.
 2. Wees er als automobilist op bedacht dat kinderen plotseling de straat op kunnen rennen. Houd daarom een veilige snelheid aan (voor school is 30-km.-zone) in de buurt van scholen, in woonstraten en bij oversteekplaatsen.
 3. Onveilige verkeerssituaties hoeven niet onveilig te blijven. U kunt dit aanpakken via de verkeerscommissie. Ondersteuning is mogelijk vanuit Veilig Verkeer Nederland of eventueel met de politie of de Stichting Verkeersbrigadiers.

Wilt U de verkeersbrigade ondersteunen? Neem dan contact op met de leden van de verkeerscommissie (zie organisatorisch deel). Wij hopen op Uw steun te mogen rekenen en wensen U en Uw kind een verkeersveilig schooljaar toe.

 

Wereldwijzer: Ontdekkingsreizen

De leerlingen zijn druk bezig met het thema ontdekkingsreizen: kompas maken, wereldbol maken, Behouden Huys bouwen van takken, powerpoint maken over Nova Zembla , kahoot quiz maken etc

Weekbericht leerlingen

Het is toch altijd weer even wennen als je een week vakantie achter de rug hebt maar team 7 ging hard van start.
We hebben een leuke week gehad omdat we bijna 2x keer onze duimkaart vol hadden. Dit komt omdat we geen ruzie hebben gemaakt met elkaar en dan kregen we elke pauze een duimpje van onze meester. We hebben dus enorm leuk gespeeld in de pauzes. Kortom: Team 7 gaat als een speer....

Daarnaast hebben we deze week kennis gemaakt met kahoot. We kregen vragen op het bord en we moesten dan antwoorden via onze ipad. De volgende onderwerpen hebben we behandeld: spelling, begrijpend lezen, sport, Halloween en Engels. Elke keer was er weer een andere winnaar en het was ontzettend leuk om te doen.

Op vrijdag mochten we zelf robots programeren of topografie oefenen op het dartbord(zie foto's). Sommigen hebben een spel uit de kast gedaan. We hopen dat we volgende week weer zo'n leuke week tegemoet gaan.

Groetjes Team 7
 


Etalage

Laad meer