Groep 8

Leerkracht:

Maandag: Ramona (Ramona.gerdes@primenius.nl)
Dinsdag t/m vrijdag: meester Ramon Knegt (ramon.knegt@primenius.nl)

Aantal leerlingen:
Op 01-09-2017: 31

Dagprogramma groep 8

We starten elke dag met een startkring om onze gezamenlijk doelen voor de dag te bespreken.

  • Hoe gaat de dag eruit zien?

  • Wat is de verwachting van deze dag?

  • Waar ga je vandaag aan werken?

  • Wat kan ik aan het einde van de dag?

Daarnaast starten we de dag met trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en zorgt voor begeleiding en ondersteuning bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van de wereld van de leerlingen.

Na de startkring starten we met een dagtaak. De leerlingen beschikken over een iPad waarop ze rekenen en spelling kunnen maken. Taal maken zij nog op papier. De leerlingen die geen instructie nodig hebben mogen zelfstandig aan de slag met hun leerdoelen voor die dag. De leerkracht geeft instructie aan de leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen mogen zelf bepalen in welke volgorde ze de dagtaak maken. Als de leerlingen klaar zijn met de dagtaak kunnen ze verder met taakwerk.

Lezen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Daarom besteden we in ons onderwijs veel tijd aan technisch lezen. Daarnaast willen we de kinderen ook laten ervaren dat lezen zinvol en leuk is. Naast de boeken die wij op school hebben , gaan wij één keer in de drie week naar de bibliotheek om daar boeken te lenen.  Elke dag word er 15 minuten aandacht besteed aan technisch lezen.

De middagen worden groot en deels ingevuld door projectgericht werken genaamd “WereldWijzer”. Elke 4 á 5 week staat er een nieuw thema centraal waar leerlingen op een eigen manier de wereld ontdekken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, handenarbeid zijn verweven in deze projecten.  Er zijn leerkracht gebonden lessen en daarnaast gaan de leerlingen onderzoeken wat ze nog meer over het thema willen leren. Vervolgens gaan ze het onderzoek ook uitvoeren en evalueren.  Naast het project krijgen de leerlingen op donderdagmiddag Engels. Op maandag en vrijdag middag van 12:30 tot 13:30 gaan de leerlingen van groep 8 naar de gymnastiek. De les wordt verzorgd door meester Bert Jan(vakleerkracht gymnastiek)

De dag wordt afgesloten met een eindkring waarin terug wordt gekeken op de dag en terug wordt gekeken naar de afspraken die besproken zijn in de startkring.


Etalage

Laad meer