04-09-2017

iPad bestellen

Ons schoolbestuur, Stichting Primenius, biedt u de mogelijkheid om een iPad voor uw zoon of dochter aan te schaffen voor schoolgebruik.
Op onze school werken wij vanaf groep 3 structureel met apps op de iPad. O.a. Veilig Leren Lezen, Rekentuin en Taalzee. Vanaf groep 4 werken de leerlingen voor rekenen en spelling met het programma Snappet op de iPad.
Meer informatie over de iPad in het onderwijs vindt u op: www.primenius.nl/de-stichting/ipad
Via deze website kunt u ook een iPad bestellen in de educatiestore. U maakt daarvoor een account aan. Het kan zijn dat u daarvoor het leerlingnummer van uw kind nodig heeft. Dit is verkrijgbaar bij de leerkracht van groep 2.
Wilt u gebruik maken van een betalingsregeling, dan kan dat. Op de eerder genoemde website is een formulier voor een huurkoopovereenkomst te downloaden. Dit formulier is ook op school te vinden in de formulierenbakjes bij de teamkamer en het directiekantoor. Als u dit formulier getekend heeft, dient de directeur het ook te ondertekenen en te scannen en versturen naar Primenius.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 0597-743100 of een mail sturen naar ipad@primenius.nl