Onze kwaliteiten

Hier zijn wij sterk in:

  •  Wij zijn een katholieke school met sterke normen en waarden;
  •  Wij ontwikkelen on richting gepersonaliseerd onderwijs, waarbij de leerling en zijn persoonlijke ontwikkeling centraal staan;
  •  Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, leggen de lat hoog en werken doelgericht;
  •  Wij werken met schoolbrede thema's voor wereldoriëtatie;
  •  Wij leren onze leerlingen hoe zij het best kunnen leren;
  •  Wij hebben de groep en een positieve groepsvorming hoog in het vaandel staan en zitten daarom twee keer per dag in de kring om verwachtingen te bespreken en hierop te reflecteren;
  •  Wij werken met moderne leermiddelen (bv. Snappet op de iPad);
  •  Wij hebben veel ruimte in en rond de school;
  •  We hebben een voorschool in de school;
  •  Wij hebben een BSO in school.