Organisatie

Stichting Primenius is ons schoolbestuur. De organisatie van onze school bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het team, de schooladviescommissie, de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de ouderraad/activiteitencommissie.  Al deze partijen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Door overleg en overeenstemming stellen we de koers van onze school vast. Deze koers staat beschreven in ons meerjaars schoolondernemingsplan en wordt jaarlijks geconcretiseerd in het schooljaarplan.