Ouderraad/activiteitencommisie

Onze school kent een oudervereniging, waarvan de ouders automatisch lid worden, als hun kind is toe-gelaten/ingeschreven.  Het bestuur hiervan is de ouderraad/activiteitencommissie. De ouderraad/activiteitencommissie vertegenwoordigt alle ouders en de leden van de ouderraad/activiteitencommissie worden door de ouders gekozen op de jaarvergadering. In principe wordt elk lid voor een periode van 3 jaar  gekozen en kan daarna nog voor een 2e periode van drie jaar worden herkozen. Wanneer een lid geen kind meer op school heeft, eindigt het lidmaatschap van de ouderraad/activiteitencommissie. 

De ouderraad/activiteitencommissie houdt zich bezig met de vele activiteiten op onze school. De ouderraad/activiteitencommissie heeft statuten. Deze kunnen bij eventuele belangstelling worden opgevraagd bij de leden. Uit haar midden kiest de ouderraad/activiteitencommissie een dagelijks bestuur. De ouderraad/activiteitencommissie komt ongeveer om de 6 weken bij elkaar. Een afvaardiging van het schoolteam is bij deze bijeenkomsten aanwezig. Een goed functionerende oudervereniging is van groot belang voor de school. Veel activiteiten, die jaarlijks op school of door school plaatsvinden, slagen mede dankzij de hulp van de leden van de ouderraad/activiteitencommissie en, via hen ook weer, de hulp van ouders.

De volgende personen hebben zitting in de ouderraad/activiteitencommissie:

Voorzitter:            

 • Karina Doorman

Secretaris:            

 •  

Penningmeester:      

 •                    

Leden:                

 • Kim Pronk
 • Karina Doorman
 • Karolina Gasienica
 • Hilda van der Weerd
 • Annelies Veenhoven
 • Larry Wesseling
 • Manon Braam
 • Bettina Oosthof