Historie

De St. Henricusschool ligt in het centrum van Klazienaveen aan de zuidkant van het kanaal. Uit dit gebied komen de leerlingen dan ook voornamelijk. In dit voedingsgebied liggen nog een aantal basisscholen. (2 openbare basisscholen en 2 protestants-christelijke basisscholen). De school is gesticht in het jaar 1920 en is sinds 1954 gehuisvest aan de Jhr. M.W.C. de Jongestraat. 

De naam van onze school is ontleend aan een heilige, nl. de H. Henricus, tevens patroonheilige van de parochie. Daarom geven wij u eerst enige informatie over wie de H. Henricus was. St. Henricus was een Duitse keizer die leefde in de Middeleeuwen. Hij werd geboren in Regensburg (Beieren) en hij bracht er de eerste jaren van zijn leven door. Zijn vader die een Beierse hertog was, vond dat Henricus geestelijke moest worden en daarom werd de bisschop van Regensburg met de opvoeding van de jonge Henricus belast. Deze bis-schop bracht Henricus veel kennis bij van allerlei zaken en Henricus werd een wijs en verstandig man. Dit laatste was ook de Duitse vorsten niet ontgaan, want na het overlijden van keizer Otto III, kozen ze Henricus tot zijn opvolger. Dit gebeurde in het jaar 1002. Dat dit geen verkeerde keuze was mag blijken uit het feit dat er binnen 8 maanden na zijn kroning vrede was in het gehele rijk (voor zijn aantreden waren er vele onderlinge oorlogen.)

Henricus was een wijs en verstandig bestuurder, hij had een nuchtere kijk op het leven en had, zo leek het, een vooruitziende blik. Zijn rijk groeide gestaag. Zo voegde hij in 1007 Italië bij zijn keizerrijk. Samen met zijn vrouw Kunigunde werd hij in Rome door Paus Benedictus VIII, gekroond en gezalfd. Toen Henricus ouder werd, gaf hij het grootste deel van zijn  vermogen aan de Kerk. Van dit geld werd een dom gebouwd; de beroemde dom van Bamberg. Henricus stierf op 13 juli 1024 en ligt samen met zijn vrouw begraven in de Bamberger dom. We hebben het aan Mgr. van der Wetering te dan-ken dat onze parochie deze toch wel onbekende heilige als patroonheilige heeft.