Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf de vierde verjaardag begint de basisschoolperiode van een kind. U kunt uw kind al aanmelden als hij/zij drie jaar is. Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, stellen we het bijzonder op prijs als u met uw zoon/dochter op onze school komt kennismaken. U kunt dan de sfeer op school proeven, uw zoon/dochter kan kennismaken met toekomstige klasgenootjes en leerkrachten. U kunt dan de school bekijken en geïnformeerd worden over de gang van zaken op school en vanzelfsprekend kunt u vragen stellen. Ook ontvangt u een aanmeldformulier. Voor jongere broers en zussen is het aanemldformulier ook te downloaden vanaf deze website.

Als u besluit uw kind aan te melden op onze school, beoordeelt de directeur uw verzoek door te bekijken of uw kind plaatsbaar is op onze school (evt. zorgbehoefte, grootte van de groep). Bij een positief besluit, wordt uw kind ingeschreven. De leerkracht van de instroomgroep neemt dan contact met u op voor nadere afspraken.