Pedagogisch klimaat

Op de Sint Henricusschool vinden wij het van groot belang dat onze leerlingen zich thuis voelen op onze school en vertrouwen hebben in zichzelf, hun medeleerlingen en leerkrachten. Een veilig, positief pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde voor een optimale ontplooiing van de leerlingen.
Op de Sint Henricusschool streven wij een klimaat na dat geborgenheid en rust uitstraalt en daardoor verantwoordelijkheid en vertrouwen biedt. Geborgenheid en betrokkenheid geven een gevoel van veiligheid, waardoor elke leerling zich competent kan voelen. Op de Sint Henricusschool gaan we respectvol met elkaar om en is duidelijk wat van iedereen verwacht wordt.
Op de Sint Henricusschool zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor het veilige, positieve pedagogisch klimaat. In de kring hebben we daarom regelmatig gesprekken over hoe iedereen kan bijdragen aan de goede sfeer op school.
Alle leerlingen zijn verschillend. De Sint Henricusschool is een school waar wij deze verschillen omarmen. We zien de mogelijkheden en talenten van al onze leerlingen. Wij ondersteunen onze leerlingen om deze in te zetten en verder te ontplooien ten behoeve van een evenwichtige cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.
Wij benoemen dat iedereen er mag zijn, dat iedereen ergens goed in is en dat iedereen waardering verdient.  Wij dragen bewust bij aan een positief zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen van elke leerling door ze complimenten en verantwoordelijkheden te geven. We gaan in de dagelijkse praktijk dan ook uit van het positieve gedrag om zo het minder positieve gedrag bespreekbaar te maken, we gaan uit van de goede antwoorden in plaats van de verkeerde. We gaan uit van het goede in elke leerling.

KiVa
KiVa is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’. KiVa is het programma dat wij op de Sint Henricusschool gebruiken om alle leerlingen een fijne schooltijd te geven. De leerkrachten van onze school zijn getraind om de lessen van dit programma te kunnen verzorgen. In deze lessen leren de leerlingen dat ze allemaal een bijdrage leveren aan een positieve sfeer in de groep, maar ook dat de hele groep een rol speelt als er gepest wordt in de groep. Daarom kan iedereen ook een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als er in een groep gepest wordt, is er met KiVa een duidelijk plan om het pesten aan te pakken.
Iedere KIVA school heeft een KIVA-coördinator, hij/zij is op schoolniveau het aanspreekpunt in het kader van het pesten. Uiteraard is dit voor de kinderen en ouders in eerste instantie de eigen meester of juf, maar mocht dit niet lukken dan kunt u terecht bij onze KIVA-coördinator: Juf Marja van der Wiel voor de onderbouw en juf Marianne Rolink-Wessel voor de bovenbouw.

Schoolregels
Op Sint Henricusschool hebben we een aantal basisregels, die geven duidelijkheid en zijn het uitgangspunt voor de afspraken die we met de leerlingen maken.
Onze schoolregels zijn:

 • We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect. (bv. problemen lossen we met praten op, we luisteren naar elkaar, we helpen elkaar)
 • We maken er samen een fijne groep/school van. (bv. we zijn eerlijk en sportief, iedereen hoort erbij, we houden rekening met elkaar)
 • We kunnen fijn spelen en werken op onze school. (bv. we werken geconcentreerd en nauwkeurig, iedereen doet zijn best, we houden het rustig)
 • We hebben aandacht voor onze omgeving. (bv. we houden de school(omgeving) netjes, we ruimen rommel op, we gaan zorgvuldig met spullen om)
 • Iedereen heeft talent. (bv. iedereen is ergens goed in, haal het maximale uit jezelf, we geven complimenten aan elkaar)
 • Iedereen verdient vertrouwen. (bv. je mag dingen zelf proberen, fouten maken mag, je mag je eigen werk controleren)
 • We zijn allemaal verantwoordelijk voor het nakomen van de regels. (bv. we komen afspraken na, we spreken elkaar aan als het nodig is)

Als KIVA-school hanteren we ook specifieke (aanvullende) KIVA-afspraken ter voorkoming en bestrijding van pesten/pestgedrag:

 • We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal.
 • We willen dat het pesten stopt.
 • We willen dat ook het verborgen pesten stopt.
 • We zeggen tegen pesters: stop ermee!
 • We helpen gepeste kinderen.
 • We lossen pesten als groep op.