BSO

De “voor- en naschoolse opvang” (BSO) hebben we al een aantal jaren in de Sint-Henricusschool. In schoolzijn twee lokalen in gebruik voor onze eigen BSO “De Uilenboom”. Deze BSO is onderdeel van de Stichting Tamariki, een stichting in het leven geroepen om BSO en Kinderopvang van scholen binnen Stichting Primenius een plaats te geven en te begeleiden. Ouders kunnen uiteraard ook zelf kiezen voor een BSO-organisatie, als school bieden we een mogelijkheid, waar ouders gebruik van kunnen maken.

Tamariki is bereikbaar via: 0597-676955

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website: https://www.tamariki.nl

BSO "De Uilenboom" is (alleen onder de openingstijden van de BSO) bereikbaar via: 0591-724111.