Verkeer

Verkeerscommissie
Mevr. Sandra van der Sluis en Mevr. Sandra van der Giezen, hebben zitting in de verkeerscommissie. Aanspreekpunt is: Mevr. Sandra van der Sluis. Email: ssluis@umcgambulancezorg.nl

Verkeersbrigade heeft Uw inzet nodig
Uw kind gaat of gaat binnenkort naar de basisschool. Helaas is de weg naar school zelden zo veilig als deze voor kinderen zou moeten zijn. Daarom voelen vele ouders zich genoodzaakt om hun kind weg te brengen en op te halen.

De verkeersbrigade kan daarbij uitkomst bieden. Dit heeft een aantal voordelen voor zowel U als voor Uw kind:

  • Uw kind kan veilig oversteken bij de daarvoor opgeleide verkeersbrigadiers.
  • Zelfstandig naar school kunnen gaan bevordert de zelfstandigheid van Uw kind.
  • U spaart tijd, omdat u niet langer Uw kind hoeft te brengen en op te halen.
  • De verkeersdrukte en daarmee de verkeersonveiligheid rondom school neemt af.

De verkeersbrigade van onze school heeft daarvoor volwassenen nodig, die zich tijdens schooldagen regelmatig een klein half uurtje inzetten als toeziend ouder bij de verkeersbrigadiers. Dat kunt Uzelf zijn, maar het kan ook een familielid zijn of iemand uit Uw kennissenkring. Alle verkeersbrigadiers krijgen vooraf een opleiding bij de politie. De benodigde kleding en materialen worden ter beschikking gesteld en er wordt een verzekering afgesloten. Tevens willen wij u graag enige tips geven voor een kindvriendelijker verkeer.

  1. Wanneer u toch uw kind brengt of haalt, denkt u er dan aan uw kind aan de veilige kant van de straat af te zetten en niet direct voor de ingang van de school. U blokkeert dan de uitgang voor de kinderen en u belemmert hun uitzicht bij het oversteken.
  2. Wees er als automobilist op bedacht dat kinderen plotseling de straat op kunnen rennen. Houd daarom een veilige snelheid aan (voor school is 30-km.-zone) in de buurt van scholen, in woonstraten en bij oversteekplaatsen.
  3. Onveilige verkeerssituaties hoeven niet onveilig te blijven. U kunt dit aanpakken via de verkeerscommissie. Ondersteuning is mogelijk vanuit Veilig Verkeer Nederland of eventueel met de politie of de Stichting Verkeersbrigadiers.

Wilt U de verkeersbrigade ondersteunen? Neem dan contact op met de leden van de verkeerscommissie (zie organisatorisch deel). Wij hopen op Uw steun te mogen rekenen en wensen U en Uw kind een verkeersveilig schooljaar toe.