GGD

Het bezoek van de schoolarts wordt geregeld door: GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg, Postbus 144, 9400 AC  Assen. Hiervan is het telefoonnummer: 0592 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur bereikbaar) Ook kunt u mailen naar: jgz@ggddrenthe.nl of logopedie@ggddrenthe.nl
Grote onderzoeken in aanwezigheid van één van de ouders. U krijgt hiervoor via de school een uitnodiging.