Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit besluit verplicht organisaties om een meldcode vast te stellen en kennis en gebruik ervan te bevorderen. In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Het kunnen signaleren van kindermishandeling is een belangrijke competentie waarover iedere beroepskracht die met kinderen werkt dient te beschikken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Veilig Thuis Drenthe (voorheen AMK)
Veilig Thuis Drenthe is het geïntegreerde advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Contact- en adresgegevens
Adres: Klompmakerstraat 2a; 9403 VL  Assen    
Postadres: Postbus 569; 9400 AN Assen
Regionaal telefoonnummer: 088-2460244
Landelijk telefoonnummer: 0800-2000
Faxnummer: 088-2460255
Email voor alle vragen: info@veiligthuisdrenthe.nl
Email voor voorlichting & training: voorlichting.training@veiligthuisdrenthe.nl