Schoolmaatschappelijk werk

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen. Tijdens het groter worden komen de kinderen met steeds meer mensen in aanraking. Zij spelen allemaal een rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Dit kunnen de peuterspeelzaalleidster, de leerkracht, kinderwerker, de wijkverpleegkundige, de schoolarts, de wijkagent en de maatschappelijk werker zijn. Ouders en al deze mensen kunnen door goed samen te werken, de ontwikkeling van een kind stimuleren. Ondanks alle goede zorgen kunnen zich altijd problemen voordoen bij de opvoeding van een kind, zowel thuis als buitenshuis. Net zo goed als ouders problemen en vragen bij de opvoeding  van hun kinderen hebben, kunnen anderen dat ook hebben.

Wanneer ouders of andere opvoeders niet verder kunnen met deze vragen of problemen is hulp nodig. Daarvoor kunt U terecht bij de schoolmaatschappelijk werkster die regelmatig bij ons op school komt. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor iedereen die hulp nodig heeft, iedereen die hulp wil en dit zelf kenbaar maakt. Het kan gaan over allerlei probleempjes rondom opvoeding of over moeilijk op te lossen problemen. Voorbeelden hiervan zijn treiteren, slordigheid, vandalisme, agressief gedrag, spijbelen, bedplassen, kindermishandeling of lichamelijke verwaarlozing.

Contactpersoon en -gegevens schoolmaatschappelijk werkster
Henriëtte Veldhuis
Maatschappelijk werk
Welzijngroep Sedna
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
0591-680850
E-mail: h.veldhuis@welzijngroepsedna.nl