17-08-2020

Eerste schooldag

24-08-2020 

Startviering

27-08-2020

Circus ( Burgemeester)

05-10-2020

Dag van de leerkracht

 

 

Week 40/41/

Kunstproject Brede School

09-11-2020

Lichtjesavond

04-12-2020

Sinterklaasviering

17-12-2020

kerstviering

 

 

04-01-2021

Nieuwjaarsbubbels en -rolletjes

12-02-2021

Schoolfeest/carnaval

15-02-2021

Rosenmontag

29-03-2021

Schoolfotograaf

23-04-2021

Koningsspelen

27-04-2021

Koningsdag

28/29/30-04-2021

Margedagen ( kinderen vrij)

13-05-2021

Hemelvaart

01-06-2021

Schoolreis groep 1-7/ Vertrek Schoolkamp groep 8

06-07-2021

Eindviering/Eindactiviteit groep 8

07-07-2021

Uitvegen groep 8

08-07-2021

Henricus Got Talent

09-07-2021

Zomervakantie vanaf 12.00 uur