04-09-2017

Eerste schooldag

Week 37/38

Startgesprekken

18-09-2017

Startviering

02-10-2017

Informatieavond groep 8 > Voortgezet Onderwijs

 

 

Week 40/41/42

Kinderboekenweek

18-10-2017

Algemene Ouderavond

10-11-2017

Sint Maarten (op school voor groepen 1 t/m 4)

05-12-2017

Sinterklaasviering

21-12-2017

Kerstviering

08-01-2018

Nieuwjaarsbubbels en -rolletjes

09-02-2018

Schoolfeest/carnaval

Week 10

Portfoliogesprekken

28-03-2018

Paasviering

Week 16

Afname Eindtoets groep 8

20-04-2018

Koningsspelen

15-05-2018

Schoolfotograaf

26-06-2018

Schoolreizen groep 1 t/m 7

26-06-2018

Schoolkamp groep 8

27-06-2018

Schoolkamp groep 8

28-06-2018

Schoolkamp groep 8

29-06-2018

Schoolkamp groep 8

Week 28

Portfoliogesprekken

16-07-2018

Afscheidsavond groep 8

17-07-2018

Slotviering

17-07-2018

Uitsmijten groep 8

19-07-2018

Henricus Got Talent

20-07-2018

Laatste schooldag