Schooltijden

Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt. Wilt u er, ten behoeve van de effectieve leertijd, zorg voor dragen dat uw kind(eren) op tijd op school komen. Bij voorbaat dank!

Groep 1 en 2

Maandag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Dinsdag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

 

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

 

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

 

Groep 3 en 4

Maandag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Dinsdag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

 

Donderdag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

 

Groep 5 t/m 8

Maandag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Dinsdag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

 

Donderdag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Vrijdag

08.30 uur – 14.30 uur

 

Wij werken in alle groepen met een continurooster. De leerlingen blijven tussen de middag dus allemaal op school en eten lunch onder begeleiding van de leerkracht. U dient uw kind een lunch mee te geven.

De zoemer gaat 5 minuten voor aanvang van de lestijd. De leerlingen gaan dan naar binnen. Als de zoemer even later weer gaat dan beginnen de lessen.